Vzory SMLUV

Jedinečná databáze vzorů smluv, podání a dalších typů dokumentů z nejrozličnějších právních oblastí k okamžitému použití. Co Vám CODEXIS Vzory smluv přinesou?

Jedinečná databáze

Obsahuje více než 2000 vzorů smluv, podání a dalších typů dokumentů z nejrozličnějších právních oblastí. Máte jistotu, že vždy používáte dokument v souladu s aktuálně platnou legislativní úpravou. Eliminujeme chybu lidského faktoru v případě, že ve společnosti dochází k opakovanému používání stejných dokumentů bez kontroly podnikovým právníkem.

Informace a komentáře

Dokumenty ve Vzorech smluv vždy obsahují, vedle samotného vzorového textu, také stručný komentář a doplňující informace. Součástí vzorů jsou rovněž aktivní hypertextové odkazy na související právní úpravu. Díky tomu nemusíte složitě dohledávat právní dokumenty, protože stačí jedno kliknutí a systém vás automaticky přesměruje na odpovídající legislativní dokument.

Právní úprava

Zpracované vzory vycházejí z právní úpravy občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákoníku práce, autorského zákona, předpisů stavebního práva, občanského soudního řádu, trestního řádu, správního řádu, exekučního řádu, daňového řádu a dalších nejčastěji užívaných právních předpisů.

Renomovaní partneři

Databáze vzorů vzniká zejména díky dlouhodobé spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák pod odborným vedením JUDr.Tomáše Sokola, a také u dalších partnerů, jakými jsou CODEXIS publishing, Sdružení místních samospráv, Institut pro veřejnou správu Praha a další.

Ukázky obrazovek

Tento doplněk je určen pouze pro uživatele se zakoupenou licencí

Pro získání doplňku kontaktujte klientské centrum:

Spojte se s našim klientským centrem na čísle +420 596 613 333nebo vyplňte poptávkový formulář níže.