Vzory SMLUV

Jedinečná databáze vzorů smluv, podání a dalších typů dokumentů z nejrozličnějších právních oblastí k okamžitému použití. Co Vám CODEXIS Vzory smluv přinesou?

Jedinečná databáze

Obsahuje více než 2000 vzorů smluv, podání a dalších typů dokumentů z nejrozličnějších právních oblastí. Máte jistotu, že vždy používáte dokument v souladu s aktuálně platnou legislativní úpravou. Eliminujeme chybu lidského faktoru v případě, že ve společnosti dochází k opakovanému používání stejných dokumentů bez kontroly podnikovým právníkem.

Informace a komentáře

Dokumenty ve Vzorech smluv vždy obsahují, vedle samotného vzorového textu, také stručný komentář a doplňující informace. Součástí vzorů jsou rovněž aktivní hypertextové odkazy na související právní úpravu. Nemusíte složitě dohledávat související právní dokumenty, po jednom kliknutí Vás systém automaticky přesměruje na odpovídající legislativní dokument.

Právní úprava

Zpracované vzory vycházejí z právní úpravy občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákoníku práce, autorského zákona, předpisů stavebního práva, občanského soudního řádu, trestního řádu, správního řádu, exekučního řádu, daňového řádu a dalších nejčastěji užívaných právních předpisů.

Renomovaní partneři

Databáze vzorů vzniká zejména díky dlouhodobé spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák pod odborným vedením JUDr.Tomáše Sokola, a také u dalších partnerů, jakými jsou CODEXIS publishing, Sdružení místních samospráv, Institut pro veřejnou správu Praha a další.

Ukázky obrazovek

Tento doplněk je určen pouze pro uživatele se zakoupenou licencí

Pro získání doplňku kontaktujte klientské centrum:

Spojte se s našim klientským centrem na čísle +420 596 613 333nebo vyplňte poptávkový formulář níže.